For dere som begynner på AKS før skolestart

Velkommen til AKS!

AKS har åpent fra og med mandag 3. august. og frem til skolen begynner har vi heldagsåpent (OBS vi har  planleggingsdag og dermed stengt på mandag 10. august).

Oppstartsdager på AKS

For å sikre en trygg og forutsigbar begynnelse har vi tre oppstarsdager: Mandag 3.8, onsdag 5.8 og tirsdag 11.8. På disse dagene begynner vi kl. 09.00 med velkomst i skolegården før eleven går inn.  De foresatte som ikke har det travelt kan bli med på et utendørs informasjonsmøte.

Kontakt oss dersom dere ønsker en annen dato å begynne på AKS

Fakturering og Gratis Kjernetid

Alle foresatte som takket ja til AKS-plasseen før 20. juni skal ha fått faktura for august måned. De som søkte om plass etter 20. juni eller takket ja til AKS-plassen etter 20. juni må vi øverføre beløpet for august til fakturaen for september.

Vi har fått spørsmål om årets nyhet "gratis kjernetid" i AKS. Alle elever i første klasse dette skoleåret får gratis deltidsplass (kjernetid) i AKS. PÅ Bogstad er deltid definert til tre dager i uka. DE som trenger mer søker om Heltidsplass med gratis kjernetid. Da betaler man bare for differansen mellom heltid og deltidsplass. Oslo Kommune spanderer deltidsplassen.

Skoleportal og appen "Skolemelding"

Ingen nye foresatte har tilgang til dette før deres opplysninger går inn i systemet. Alt skal, etter planen, være klart mandag 17. august. Da kan dere ta i bruk både skoleportalen, og laste ned og registrere dere i "Skolemelding", så dere får viktig info fra skole og AKS, samt kan nå oss lett.

Planer og informasjon om AKS

Lenke til ukeplanene for ukene før skolestart

Lenke til siden med Rammeplan for AKS

Last ned PDF med praktisk info om AKSNedlasting av PDF med praktisk info om Bogstad AKS

PDF av lysark fra oppstartmøte august 2019 Lysark fra foreldremøte oppstartsdager på AKS, august 2019