Ligningsoppgave, stell og pass av barn 2018

bilde av selvangivelse

Dersom noen ikke får ligningsoppgaven, eller det er feil på den utsendte: Kontakt oss på Bogstad AKS. Ring leder Kim Brantenberg på tlf 23 25 49 05 eller skriv e-post til kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no.