Mer leksehjelp for 3. og 4.trinn på AKS

B-basen på AKS en ekstra time med lekesehjelp på onsdager

Flere av elevene som er på AKS har savnet anleding til å jobbe mer med skolearbeidet når de er hos oss. Derfor har vi med ekstra leksetid på Hjertet på AKS hver onsdag etter matpakketiden, fra 14.20 til kl 15.15 (i utetiden). Leksetilbudet er for unger som kan jobbe selvstendig med skolearbeidet. AKS stiller med voksne som kan assistere, men det vil ikke være undervisning.

Vi håper mange vil ha glede av mer leksetid på AKS!