Om faktura for august

Utdanningsetaten produserer fakturaene for oppholdsbetalingen, for august i midten av juni. Dette gjøres hvert år. Det betyr at dersom foresatte sier opp plassen, eller endrer oppholdstid, i perioden fra medio juni til 1.juli vil oppssigelsen/endringen ikke bli registrert.

Derfor vil noen desverre få faktura for en plass som f.eks er sagt opp. Det er svært uheldig. Vi ber de som opplever dette om å kontakte oss slikt at vi kan få slettet kravet.

Vi beklager ulempene det kan medføre.