Retningslinjer for skole og AKS-tilbudet ved Bogstad

Elev og undervisningsveileder

Bogstad skole har åpent for undervisning og barnepass for elever med foresatte som pålegges av sine arbeidsgivere å være i arbeid under den nasjonale dugnaden mot spredning av Covid 19-viruset. Skolen kan også gi dette tilbudet til elever med "særlige omsorgsbehov" (se nederst på siden).

For de elevene det gjelder, har Bogstad et undervisnings- og omsorgstibud mellom kl. 07.30 og 17.00. Selve undervinginsdelen begynner kl. 0900 og varer til kl. 13.00. Etter endt undervisning kl. 13.00 får elevene et fritidstilbud frem til kl. 17.00. I løpet av dagen er det tre matpauser, og elevene spiser sine egene matpakker.

Undervisningen foregår på læringsbrett, og er nettbasert. Med andre ord får elevene på skolen den samme undervisningen som elevene som er hjemme.

Det er skolens pedagoger som organiserer den digitale hjemmeundervisningsoppleggene, og i hovedsak er det våre AKS-lærere som er bistår elevenes undervinnings- og fritidstilbudet på skolen i denne perioden. 

Dersom du/dere har en samfunnskritisk funksjon og trenger hjelp fra skole for å utøre jobben din, send e-post til: karoline.hoel@ude.oslo.kommune.no

 

Dette er forutsetningene for å få tilbud om å være på skolen:

 1. Begge foresatte må samtidig være pålagt, av arbeidsgiver innenfor de 15 samfunnskritiske funksjonene, å møte på jobb i skoletiden.
 2. Hvis noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene kan ikke eleven være på skolen

I to omganger har myndigheten definert hvilke samfunnskritiske funksjoner og/eller yrkesgrupper som kan bruke skolen for sine barn:

Den 12. mars ble 15 samfunnskritiske funksjonene som kvalifiserer til bruk av skole: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Fra og med 14. mars er også følgende grupper lagt til: 

Personell med viktige roller innen matvareforsyningen og drivstofforsyningen. Følgende eksempler er gitt: 

 • sjåfører
 • lagerarbeidere
 • ansatte ved distribunaler og lagre 
 • ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg 
 • ansatte i sentrale administrative funksjoner
 • ansatte i fôrindustrien
 • personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
 • veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
 • ansatte i næringsmiddelindustrien 
 • butikk- og bensinstasjonsansatte

Samme dag bestemte Barne- og familiedepartementet at nøkkelpersonell i barnevernet inngår i gruppen som kan benytte skoleplass.

På denne siden har utdanningsetaten samlet informasjon om vilkår for skoletilbud: https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/lurer-du-pa-hvilke-barn-som-kan-komme-pa-skolen/