Læringstøttende aktiviteter

AKS-figurer-blå

Bogstad AKS sørger for å støtte elevenes læring gjennom aktiviteter som henter opp tema fra skoledagen.  Vi gir også elevene mulighet til å repetere bokstaver og tall med f.eks tall og bokstavleker i gymaslen. Vi utforsker naturfenomener på "forskerspirene", lære om nyttevekster og blomster med "Bogstadhagen". AKS-kursene som elevene kan velge i tre peridoer hvert skoleåre er alle planlagt for å være inspirende, gøyale og læringstøttende.

Bogstad leder en prosjektsatsing på lesing og regning i AKS. Vi samarbeider med fem andre aktivitetsskoler om felles kursing av våre ansatte. Denne prosjektmodellen er unik i Oslo og gir oss mulighet til å øke profesjonsfelleskapet i AKS og gi personalet på de seks forskjellige AKSene workshoper med solid faglig innhold.