Leksehjelp 2019-20

AKS-figurer-i-skogen-rosa

AKS har ansvaret for leksehjelp for 2,, 3. og 4.trinn på Bogstad. Vi legger tilrette for selvstendig arbeid med leksene og hjelper til om elevene står fast. 

  • 2. og 3. trinn har leksehjelp på tirsdager kl. 12.45 - 13.45.
  • 4. trinn har leksehjelp på mandager fra kl. 14.00 - 15.00.
  • Hvert trinn har leksehjelpen på sine respektive baser.

Her er lenken til påmeldingen: https://forms.gle/euvYuZ4cfDRWGzTC7

Første trinn har ikke leksehjelp fordi vi mener det er nyttig at elevene gjør leksene hjemme, sammmen med sine foresatte det første skoleåret. Det gir også de foresatte en fin anledning til å bli kjent med elevenes arbeidsoppgaver og metoder, spesielt bruken av iPad som et læringsverktøy.