Løpende aktivitetstilbud på B-basen

AKS-figurer-gul

Denne oversikten viser et snitt av åpne aktiviteter på B-basen. Noen av aktivitetene kan elevene flere ganger i løpet av en uke, mens andre vil dukke opp med noen ukers mellomrom.

I tillegg har vi egne kursperoider dere vi setter opp spesialiserte kurs innen flere fagområder. Kursperiodene går normalt over fire uker og kommer både på høsten og våren.

Forming:

 • Bokmerker
 • Smykkeverksted
 • Perling etter mønster
 • Fargeleggingsoppgaver

Gymsal:

 • Aball1
 • Airtrack
 • Bli kjent leker
 • Hinderløype
 • Ballspill

Uteaktiviteter:

 • Fotball
 • Bordtennis
 • Div uteleker
 • Tur til gapahuken

Inneaktiviteter:

 • Lego Wedo
 • Lego
 • Brettspill
 • Quiz
 • Ipad (koding)