Løpende aktivitetstilbud på B-basen

Denne oversikten viser et snitt av åpne aktiviteter på B-basen. Noen av aktivitetene kan elevene flere ganger i løpet av en uke, mens andre vil dukke opp med noen ukers mellomrom.

Som en forstrekning av det løpende tilbudet kan elevene i tre periode velge AKS-kurs etter ønske. AKS-kursene arrangeres tre ganger i løpet av skoleåret. Den første kursperioden går etter høstferien, den andre kommer om vinteren og de siste AKS-kursene er om våren. Når planen for den første kursperioden er klar, publiseres den på nettsidene.

Forming:

 • Bokmerker
 • Smykkeverksted
 • Perling etter mønster
 • Fargeleggingsoppgaver

Gymsal:

 • Aball1
 • Airtrack
 • Bli kjent leker
 • Hinderløype
 • Ballspill

Uteaktiviteter:

 • Fotball
 • Bordtennis
 • Div uteleker
 • Tur til gapahuken

Inneaktiviteter:

 • Lego Wedo
 • Lego
 • Brettspill
 • Quiz
 • Ipad (koding)