Rammeplan

Rammeplanen for AKS i Osloskolen har fem hovedområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud

 

Bogstad AKS jobber målrettet for å tilby aktiviteter i tråd med alle hovedområdene i rammeplanen. I høst vil vi presentere vår årsplan. Den vil være vårt verktøy for å sikre at vi oppfyller kravene rammeplanen stiller til oss.

 

Oslostandarden

Utdanningsetaten har utarbeidet et sett med gjensidige forventinger for samarbeidet mellom foresatte og AKS. I dokument-feltet til høyre kan man laste ned en PDF med Oslostandarden.