Leksehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Skolen tilbyr leksehjelp, både for småskoletrinnet og mellomtrinnet.

Leksehjelpstilbudet for 1. - 4. trinn er i regi av Aktivitetsskolen, men alle elevene på småskoletrinnet kan delta.

Leksehjelptilbudet for 5. - 7. trinn er et frivillig tilbud. Leksehjelp foregår på Hjertet.

Tidspunkt:

1.-4. trinn: tirsdager 13.15-14.15

5.-7.trinn: tirsdager 14.00-15.30 (på Hjertet)