Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Leksehjelpstilbudet for 1.-4. trinn er i regi av Aktivitetsskolen, men alle elevene på småskoletrinnet kan delta. Tidspunkt 1.-4. trinn: Tirsdager 13.15-14.15. 

Leksehjelptilbudet for 5. - 7. trinn er et frivillig tilbud. Leksehjelp foregår på Hjertet. Tidspunkt 5.-7.trinn: Tirsdager 14.00-15.30 (på Hjertet) .

Tidspunkt:

1.-4. trinn: tirsdager 13.15-14.15

5.-7.trinn: tirsdager 14.00-15.30 (på Hjertet)