Hovedseksjon

Lesekompis

Lesekompis

Opprinnelig er dette en forskningbasert leseveiledningsmetodikk fra Australia, der grunntanken er at barn lærer å lese av å lese.  Forsking viser at det er naturlig og viktig å gjøre feil i leseprosessen og at man skal gi elevene tid til å finne ut av vanskelige ord på egenhånd. Gjennom disse feilene og nølingen ved ord, lærer elevene strategier ved hjelp av veiledning fra lesekompisen sin. Dette ved å se på sammenhenger i teksten, se på lydene i selve ordet og sjekke egen forståelse.

Lesing skal oppleves som noe meningsfylt og positivt. Selve essensen i metodikken er å gi mye, spesifikk ros. Gjennom denne rosen, får elevene en god mestringsfølelse samtidig som de får tips til nyttige lesestrategier.

Artikkel om Lesekompis på Bogstad skole i Akersposten januar 2018.