Helsesykepleier

Skolehelsetjenestens formål er å fremme god helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

  • Helsesykepleier har taushetsplikt.
  • Vi henviser barn/ungdom videre i samråd med foresatte.
  • Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever.
  • Helsessykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid på skolen.

 Faste tilbud fra skolehelsetjenesten:

  • 1. klasse: Skolestartsamtale. Foresatte kommer sammen med barnet.
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Jentegruppe m/veiledning/ informasjon rundt pubertet.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner (3 doser) mot livmorhalskreft for jenter (HPV-vaksinen).

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Andre tilbud:

Psykologisk førstehjelp: er et undervisningsopplegg som skolen sammen med helsesykepleier vil gjennomføre på 3. og 4.trinn. Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av psykologspesialist Solfrid Raknes, og er ment som hjelp til selvhjelp for å lære seg å håndtere følelser og vanskelige situasjoner. For mer info se gyldendal.no

Samtalegrupper for barn med to hjem: Gruppene settes sammen ut fra antall henvendelser fra foresatte. Det er 6 gruppemøter av en skoletime.
Vi leser boken ”Even og skilsmissen”, og samtaler om temaene her.

Hodelus: er blitt en plage i skolen året rundt. Særlig er problemet aktuelt etter ferier. Det er viktig at alle foreldre tar ansvar for regelmessig sjekk av barnas hår! Det anbefales at man informerer foreldrene til barnets lekekamerater/klassen hvis barnet har levende lus.

Helsesykepleier

På Bogstad er det nå to helsesykepleiere Vibeke Bjørge som har ansvar for 1-4 klasse, Gry Fagerbakke har ansvar for 5-7 klasse. Når dere oss ikke på tlf er det pga vi opptatt i elevsamtaler/møter og vi oppfordrer til å sende mail.

 

vibeke.bjorge@bva.oslo.kommune.no  mobil tlf: 46944126 tilstede Mandag, onsdag og torsdag

 

gry.fagerbakke@bva.oslo.kommune.no mobil nr: 99483275 tilstede Mandag, tirsdag og onsdag.

 

Post som skal til helsesykepleier skal sendes:

 

Bydel Vestre Aker

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Sørkedalsveien 150A

0754 Oslo

Psykologtilbud til skoleelever

Vestre Aker bydel har ansatt en psykolog. Dette er et tilbud i tillegg til helsesykepleier. Dersom det er behov for å treffe psykologen, så tar du kontakt med helsesykepleier på Bogstad.