Helsesøster

Skolehelsetjenestens formål er å fremme god helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

  • Helsesøster har taushetsplikt.
  • Vi henviser barn/ungdom videre i samråd med foresatte.
  • Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever.
  • Helsesøster deltar i tverrfaglig samarbeid på skolen.

 Skolens helsesøster heter Gry Fagerbakke.

 Faste tilbud fra skolehelsetjenesten:

  • 1. klasse: Skolestartsamtale. Foresatte kommer sammen med barnet.
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Jentegruppe m/veiledning/ informasjon rundt pubertet.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner (3 doser) mot livmorhalskreft for jenter (HPV-vaksinen).

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

 Andre tilbud:

Psykologisk førstehjelp: er et undervisningsopplegg som skolen sammen med helsesøster vil gjennomføre på 3. og 4.trinn. Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av psykologspesialist Solfrid Raknes, og er ment som hjelp til selvhjelp for å lære seg å håndtere følelser og vanskelige situasjoner. For mer info se gyldendal.no

Samtalegrupper for barn med to hjem: Gruppene settes sammen ut fra antall henvendelser fra foresatte. Det er 6 gruppemøter av en skoletime.
Vi leser boken ”Even og skilsmissen”, og samtaler om temaene her.

Hodelus: er blitt en plage i skolen året rundt. Særlig er problemet aktuelt etter ferier. Det er viktig at alle foreldre tar ansvar for regelmessig sjekk av barnas hår! Det anbefales at man informerer foreldrene til barnets lekekamerater/klassen hvis barnet har levende lus.

Helsesøster

Frem til sommeren vil det være to helsesøstre på Bogstad skole: Gry Fagerbakke og Anette Bjørnstad.

Kontortid:

Gry Fagerbakke: Mandag - onsdag kl. 08.30-12.00 tlf: 99483272/ 23476248

Anette Bjørnstad: Torsdag og fredag kl. 08.30-15.00: tlf.: 99483317/ 23476248      

 

Dersom helesøster ikke er å få tak i, send en e-post, så tar hun kontakt så snart hun har anledning.

 

 

Drawing of a city

Psykologtilbud til skoleelever

Vestre Aker bydel har ansatt en psykolog. Dette er et tilbud i tillegg til helsesøster. Dersom det er behov for å treffe psykologen, så tar du kontakt med helsesøster på Bogstad.

Drawing of a city