Foreldremøter

Alle høstens foreldremøter varer fra 17.30 til 19.30. Møtene har felles oppstart i gymsalen, før man går til klassevise møter på basene.

Slik ser møtekalenderen ut:

Tirsdag 7. september,  1. trinn

Onsdag 8. september, 7. trinn

Torsdag 9. september, 4. trinn og 5. trinn

Tirsdag 21. september, 2. trinn og 3. trinn

Onsdag 22. september, 6.trinn

Etter møtene legger vi ut PDF-er med lysark på denne siden.