Oslostandard for skole-hjem-samarbeid

skole-hjem

Oslostandarden er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Last ned Oslostandarden for skole-hjem-samarbeid her. (PDF)

Oversettelser: