100-dagersfest på 1. og 2. trinn

100-dagersfest

Elevene hadde med ulike eksempler på mengder av 100 ting, og 100-tallet ble laget på mange kreative måter. 1.og 2.trinn hadde to timer der de var aldersblandet. I den ene timen kodet de seg selv som 100-åring i programmet Scratch. I den andre timen med kunst og håndverk, laget de bilder av seg selv som 100-åringer.