12. mai på Bogstad!

VI markerer nasjonaldagen på den 12. mai

Det blir også i år en annerledes 17. mai for alle. I lys av at ettermiddagsarrangementet på skolen, med tradisjonelle leker er avlyst, vil skolen arrangere en miniversjon onsdag 12.mai. Alle gruppene vil få en 17. maiøkt i skolegården i løpet av skoledagen, med tradisjonelle 17. maileker som potetløp, sekkeløp m.m. Elevene vil få is og kanskje en liten premie.  

Program for morgenarrangementet 17. mai vil bli publisert på hjemmesiden. Programmet vil kun være for de som er invitert. Vi vil komme tilbake med informasjon om publiseringskanalen.

Vi gleder oss til å feire 17. mai med elevene ved Bogstad skole, samtidig som vi håper at vi i 2022 kan samles fysisk til tradisjonell feiring av nasjonaldagen.

Vennlig hilsen alle oss på Bogstad