Hovedseksjon

17. mai på Bogstad skole

17. mai tog Karl Johan.

Program m/ informasjon om 17. mai på Bogstad skole

08.00: Flaggheising ved FAU

 • Flagget heises.

08.30: Morgensamling for elever, ansatte og foresatte ved Bogstad skole

 • Alle trinn stiller opp sammen med sine lærere. Elevene skal i år stille opp bak talerstolen. Lærerne vet hvor.
 • Foreldre og annet publikum stiller opp rundt anvist område nedenfor amfiet.

Program i skolegården

 • 5. trinnskor synger
 • Rektor ønsker velkommen
 • Tale ved elevrådsledere
 • Skolekoret synger
 • Voksen Skoles Musikkkorps spiller Norge i rødt hvitt og blått 
 • Rektor taler
 • 3. trinn synger
 • Voksen Skoles Musikkkorps spiller og vi synger Ja, vi elsker
 • Rektor avslutter

10.00 Program i skolegården ferdig, elevene går klassevis inn på skolen og gjør seg klare til toget i byen.

 

10.40 Avgang for elever til bussene og avgang busser, oppstilt ved Peder Ankers plass, så raskt som mulig.

 

11.40 (ca) : Avmarsj fra oppstillingsplassen. Vi går fra Prinsessens plass.

 

Vi håper alle elever får en strålende nasjonaldag, og viser fram Bogstad skole på en glimrende måte. 
 
12.30 (ca.)   Oppløsningssted for Bogstad skole ved Nobels Fredssenter

 • Tidspunktet er kun en beregning, så følg med. Elevene er foreldrenes ansvar når barnetoget oppløses ved ankomst. Husk å krysse ut elevene hos lærer! Ha tålmodighet med oss på denne dagen.
 • Ingen foreldre skal ned på Rådhusplassen eller inn i slusen elevene kommer ut av.
 • Vi tar med elevene utenfor Nobels Fredssenter. Møt oss der. (Se etter Fanen)
 • Vi anbefaler alle som skal hente elever om å stå på rådhussiden av Karl Johansgate.

NB! 17. maiarrangement i skolegården på ettermiddagen.

FAU v/ 3. trinn og 17. maikomiteen inviterer alle elever og foresatte til 17. maifeiring. Arrangementet starter med borgertog, inkl. korps og flaggborg, fra Røa kirke kl. 15.15. Ved ankomst skolen kl. 15.45  spiller Voksen Skole Musikkorpr og Bogstad Skolekor synger. Kl. 16.00 er det en kort hilsen fra 17. maikomiteen, kafé, lotteri og aktiviteter slik det tradisjonelt er. 

logo_acrobat.png Last ned PDF med programmet for FAUs 17-mai-arrangement her!

Har dere spørsmål om 17. maitoget så tar dere kontakt med skolen.

Velkommen til 17. mai på Bogstad!