Aksjon hodelus

tegning av barn med lus i håret

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Bogstad skole skal delta i uke 35, helgen 4. og 5. september.
Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.

Hvem bør sjekkes for hodelus?
Skoleelevene, de ansatte på skolen og familiemedlemmene til barn og ansatte bør sjekkes for hodelus i aksjonsperioden. Jo flere som sjekker seg, dess flere vil kunne oppdage om de har lus og behandle seg slik at luseplagen reduseres.

Se gjerne Folkehelseinstituttets instruksjonsfilm om hodelus-sjekk, som du finner på: www.fhi.no/lus

PDF-ikonLes mer i denne PDF-en