God jul til alle elever og foresatte!

Julehilsen til alle elever og foresatte

Kjære alle foresatte på Bogstad

Vi kan nå se tilbake på et innholdsrikt høstsemesteret, som har vært annerledes for oss alle. Tusen takk til dere foresatte som støtter, heier og spør når dere lurer. Kommunikasjon mellom oss her på skolen og dere hjemme er avgjørende.

Dette semesteret har rommet de tre periodene: Lagskole som Kompani Bogstad, baseskole som The Bogstad House og techskole som Bogstad Valley. Vi jobber kontinuerlig for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, samtidig som vi jobber med å være relevante, kreative og nyskapende. Gjennom lærernes kontinuerlige planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, får våre elever skolehverdager fylt av utfordringer, mestring og lek. Jeg vil gi en ekstra takk til alle ansatte, som i denne krevende tiden har vist stor grad av fleksibilitet, høy arbeidskapasitet og vilje til å utvikle undervisning og læring i tråd med nytt læreplanverk.

Takk til driftsstyret og FAU for samarbeid, tilbakemeldinger og retning, det er sammen vi blir bedre.

Vi her på Bogstad ønsker alle en riktig god jul og håper dere får noen rolige og fine juledager.

Det er heldagsåpent på Aktivitetsskolen i juleferien og første skoledag er mandag 4.janurar til vanlig tid.

Vi gleder oss til 2021 sammen med dere.

Hilsen

Karoline og hele Team Bogstad