Bogstadelever på Nor-Ship konferansen

Bogstadelver på Nor-Ship konferansen

På tirsdag 4.juni hadde Morten på 3.trinn et innlegg på Nor-ship konferansen i Lillestrøm. Han snakket om sin bekymring for hvordan det ville være på jorda når han ble voksen. Vil det være mulig å spise torsk til middag? Vil noen dyrearter som for eksempel isbjørn være utryddet? Han sa tydelig fra til publikum at vi alle må ta ansvar.

Morten hadde med seg tre medelever fra 3.trinn. Disse var de eneste barna på konferansen så det var flere som var interesserte i å høre hva barna tenkte om havet, forurensning og fremtiden.

Vi er veldig stolte av elevene våre!