Hovedseksjon

Hjemme på Bogstad!

Bilde av skolegården med mange elever og foresatte i strålende sol.

Onsdag 20. april var det stor stemning på Bogstad.  Elevene stod på  for fullt for at alle besøkende skulle ha et godt møte med skolen og vi synes de gjorde seg vel fortjent til betegnelsen «det gode vertskap». Som skole er vi stolte av at vi i felleskap laget et inkluderende, lærerikt og spennende program, der elever og ansatte viste alle gjestene hvordan vi har det «hjemme på Bogstad».

Vi er også glade for å kunne bidra til barn og unge på flukt fra krigen i Ukraina. Nå blir neste skritt å finne ut hvilken hjelpe organisasjon vi vil støtte. Dette er hele Team Bogstad sin oppgave og det skal vi jobbe med til uken.
Igjen tusen takk for alle sin innsats, det er svært betydningsfullt med hver og en sitt bidrag.
Heia Bogstad!