Kodekurs for alle elever på 4. trinn

Programmering på Aktivitetsskolen

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes fra kl. 15.00–16.30 i Aktivitetsskolens lokaler. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

På Bogstad vil kodekursene bli avholdt fra mars til mai. Påmeldingen åpnes i slutten av januar.

Les mer om kursdatoer og påmelding