Vinterferien 2021 på Bogstad

God vinterferie!

Kjære alle foresatte på Bogstad

Da er perioden Bogstadwood avsluttet. Vi har jobbet godt med undervisning og læring på både gult og rødt nivå. Vårt felles leseprosjekt på alle trinn har inspirert til nye leseprosjekter på engelsk. Mange elever melder om at det har vært veldig gøy å både lese og jobbe systematisk med samme bok på hele trinnet. Vi satser videre på lesing av lenger tekster på papir. Vi motiverer til leselyst og gode lesestrategier.

Neste periode starter opp mandag etter vinterferien og det er klart for Kunnskapsskolen. Vi markerer at det er 100 år siden Albert Einstein fikk Nobels fredspris i fysikk og retter blikket mot hypoteser og forsøk. Hele skolen skal jobbe med den sosiale ferdigheten "ansvarlighet", elevrådet har utformet nye regler for alle.

Vi minner dere om at det er foreldremøte onsdag 3. mars for 1. - 6. trinn, før temakvelden om barn og mediebruk v/Barnevakten samme kveld.

Hele vinterferieuken er det heldagsåpent på Aks og det er mye spennende og gøy som skjer. Det blir matlaging, ski, skøyter, naturfageksperimenter. 4. og 5. trinn skal på utflukter til både Korketrekkeren og Tryvann. Sjekk ut ukeplanene!

Vi ønsker alle en god uke, håper dere får mulighet til å koble av fra hverdagen!

Hilsen

Karoline og hele team Bogstad