Hovedseksjon

Kontakt AKS

AKS-leder:

Kim Brantenberg
kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no
Kontortelefon: 23 25 49 05, mobil 412 17 091

A-basen (1. og 2. trinn):

Baseleder Susann Stenbrenden

susann.stenbrenden@osloskolen.no

Gabriel Rosner er i permisjon
gabriel.rosner@osloskolen.no
Basemobilen, A-basen: 99 48 32 39

B-basen (3. og 4. trinn):

Baseleder May Sivertsen (vikar)
may.sivertsen@osloskolen.no

Jørgen Schive er i pemisjon
jorgen.schive@osloskolen.no

Basemobilen, B-basen: 99 48 32 62 

C-basen (5. trinn)

Baseleder Krisoffer Rasmussen
kristoffer.rasmussen.1@osloskolen.no
Basemobil, C-basen: 404 36 484

 

 

SMS-beskjeder via Teletopia

Osloskolen har en egen app "Skolemelding" for beskjeder mellom skole og hjem

Skolemelding

Appen er tilgjengelig for både Android og IOS. Den er gratis og lett å bruke. Merk at helt nye foresatte for elever i Osloskolen må vente til 15.august for å kunne ta appen i bruk. Da er navn og mobilnummer samkjørt med appen.

Osloskolene har også en avtale om SMS-tjenester levert av Teletopia. SMS er en lettvint måte å gi korte beskjeder til AKS og skolen. Denne løsningen vil på sikt blit utfaset.

For å gi beskjeder til A-basen sender du sms med følgede tekst:"Bogstad AKS A-basen [din melding]" til 417 161 12.

Tilsvarende sender du "Bogstad AKS B-basen [din melding]" til 417 161 12, for å gi beskjeder til B-basen.

Vi prøver å bekrefte alle sms-er vi får før klokken 12.00. Etter klokken 12.00 har vi ikke samme anledning til å bekrefte at vi har fått meldingene.