SMS-beskjeder via Teletopia

Osloskolen har en egen app "Skolemelding" for beskjeder mellom skole og hjem

Skolemelding

Appen er tilgjengelig for både Android og IOS. Den er gratis og lett å bruke. Merk at helt nye foresatte for elever i Osloskolen må vente til 15.august for å kunne ta appen i bruk. Da er navn og mobilnummer samkjørt med appen.

Osloskolene har også en avtale om SMS-tjenester levert av Teletopia. SMS er en lettvint måte å gi korte beskjeder til AKS og skolen. Denne løsningen vil på sikt blit utfaset.

For å gi beskjeder til A-basen sender du sms med følgede tekst:"Bogstad AKS A-basen [din melding]" til 417 161 12.

Tilsvarende sender du "Bogstad AKS B-basen [din melding]" til 417 161 12, for å gi beskjeder til B-basen.

Vi prøver å bekrefte alle sms-er vi får før klokken 12.00. Etter klokken 12.00 har vi ikke samme anledning til å bekrefte at vi har fått meldingene.