Kontakt AKS

AKS-leder: Kim Brantenberg, kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no

Kontortelefon: 23 25 49 05, mobil 412 17 091

A-basen (1. og 2.trinn): Baseleder Simona Plataga simona.plataga@osloskolen.no

Basemobilen, A-basen: 99 48 32 39

Teletopia: Bogstad AKS A-basen [din melding] til 41716112

B-basen (3. og 4.trinn): Baseleder Marianne T. Flakstad marianne.flakstad@osloskolen.no

Basemobilen, B-basen: 99 48 32 62 

Teletopia: Bogstad AKS B-basen [din melding] til 41716112