Kontakt AKS

AKS-leder: Kim Brantenberg, kim.brantenberg@ude.oslo.kommune.no

Kontortelefon: 23 25 49 05, mobil 412 17 091

A-basen (1. og 2.trinn): Baseleder Gabriel Rosner garoa012@osloskolen.no

Basemobilen, A-basen: 99 48 32 39

Teletopia: Bogstad AKS A-basen [din melding] til 41716112

B-basen (3. og 4.trinn): Jørgen Schive josca018@osloskolen.no

Basemobilen, B-basen: 99 48 32 62 

Teletopia: Bogstad AKS B-basen [din melding] til 41716112

 

SMS-beskjeder via Teletopia

Osloskolen har en egen app "Skolemelding" for beskjeder mellom skole og hjem

Skolemelding

Appen er tilgjengelig for både Android og IOS. Den er gratis og lett å bruke. Merk at helt nye foresatte for elever i Osloskolen må vente til 15.august for å kunne ta appen i bruk. Da er navn og mobilnummer samkjørt med appen.

Osloskolene har også en avtale om SMS-tjenester levert av Teletopia. SMS er en lettvint måte å gi korte beskjeder til AKS og skolen. Denne løsningen vil på sikt blit utfaset.

For å gi beskjeder til A-basen sender du sms med følgede tekst:"Bogstad AKS A-basen [din melding]" til 417 161 12.

Tilsvarende sender du "Bogstad AKS B-basen [din melding]" til 417 161 12, for å gi beskjeder til B-basen.

Vi prøver å bekrefte alle sms-er vi får før klokken 12.00. Etter klokken 12.00 har vi ikke samme anledning til å bekrefte at vi har fått meldingene.