Elevrådet

Elevrådskonferanse Bogstad skole 2013

Elevrådet ved Bogstad skole består av elevrepresentanter fra 4., 5., 6. og 7. trinn. Hver kontaktgruppe velger en representant som stiller på møtene. Elevrådet har jevnlige møter og behandler saker som elevene er opptatt av. Det er assisterende rektor Ronny Engebråten som leder elevrådsarbeidet. Elevrådsleder og nestleder deltar på møter med skolens ledelse ca en gang hver 14 dag. Det er en fin anledning for elevrådet til å legge fram elevenes saker, og det er en like fin anledning for ledelsen å høre hvordan elevene har det og hva de er opptatt av.

Elevrådet ved skolen har bestemt at Bogstads veldedige arbeid skal gå til SOS barnebyer. Halvparten av overskudd fra skolens kantine, salg ved forestillinger og av egenproduserte cd'er og dvd'er går til støtte til et barnehjem i Bolivia. Vi har jevnlig besøk fra SOS barnebyer som oppdaterer oss på arbeidet de gjør i Bolivia.