Hovedseksjon

Elevrådet

lederne av skoleårets elevråd

Elevrådet ved Bogstad skole består av elevrepresentanter fra 3., 4., 5., 6. og 7. trinn. Hver kontaktgruppe velger en representant og en vara. Både representant og vara stiller på alle møtene. Dette er nytt av året, etter at det ble diskutert i elevrådet at det er enklere å ta opp og presentere saker til og fra elevrådet når man er to.

Elevrådet har jevnlige møter og behandler saker som elevene er opptatt av. Elevrådet blir ledet av elevrådsstyret i samarbeid med skolens ledelse.
Elevrådsledere i år er: Samuel og Sebastian fra 7. trinn.

Elevrådstyret og skolens ledelse har møter ca. en gang hver tredje uke. I møtene planlegges neste elevrådsmøte og elevrådet legger fram elevenes saker.