Elevrådet

Elevrådskonferanse Bogstad skole 2013

Elevrådet ved Bogstad skole består av elevrepresentanter fra 3., 4., 5., 6. og 7. trinn. Hver kontaktgruppe velger en representant og en vara. Både representant og vara stiller på alle møtene. Dette er nytt av året, etter at det ble diskutert i elevrådet at det er enklere å ta opp og presentere saker til og fra elevrådet når man er to. Elevrådet har jevnlige møter og behandler saker som elevene er opptatt av. Elevrådet blir ledet av elevrådsstyret i samarbeid med skolens ledelse.

Elevrådsstyret består i år av: Lovisa 7a, Emil, 7b og Felix 7c.

Hittil i år har innholdet på elevrådsmøtene vært:

  • Bli kjent
  • Lage regler til ny periode
  • Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelesen
  • Negativ språkbruk blant elevene, hvordan kan de eldste være gode forbilder
  • Saker fra trinnene

Elevrådstyret og skolens ledelse har møter ca en gang hver 14. dag. I møtene planlegges neste elevrådsmøte og elevrådet legger fram elevenes saker.