Morgenåpning på Bogstad AKS

AKS åpner alltid kl. 07.30, men når det er skoledag har vi en morgenøkt som skiller seg fra morgenstunden når vi har heldagsåpent.

Morgenåpning under Covid-19

I skoleåret 2020/21 og under de gjeldende smittevernsreglene er morgenåningen på AKS utendørs. Elevene legger sekkkene sine på sitt oppstillingsted og går så til sitt trinns ormåde i skolegården.

  • 1. trinn stiller opp på plassen foran A-basen, oppholder seg i lekestativet frem til 08.25. Skoledagen begynner kl. 08.30.
  • 2. trinn stiller opp på gangstien inn i skolegården, mellom Bogstadhagen og sykkelparkeringen. 2. trinn bruker området rundt Bogstadhagen og paviljonen frem til 08.30. Fra 08.30- 08.40 kan de også bruke lekestativet. Skoledagen begynner kl. 08.45.
  • 3. trinn stiller opp mellom Storstua og gymsalen og har den store kustgressbanene som uteområde. Skoledagen begynner kl. 08.30.
  • 4. trinn stiller opp i vinkelen ved paviljonen og har de små kunstgressbanenen som uteområdet sitt. Skoledagen begynner kl. 08.15.

På en vanlig skoledag åpent AKS kl. 07.30 og vi er da på AKS-rommet ved garderoben til A-basen. Elevene som kommer krysses inn og har innetid helt frem til 08.15. Da går alle ut og vi er uke frem til det ringer inn til første time kl. 08.45.

AKSlærerne blåser i fløytene noen minutter før slik at elevene rekker å stille opp på sine faste plasser når det skolemelodien runger.

Om innkryssing om morgenen

Når vi har gått ut krysses ikke elvene inn, det gjør vi bar når vi er inne i fall vi må evakuere bygningen. Ved en evakuering når vi er inne, må vi være sikre på at alle som var inne har kommet seg ut. Oppstår det en nødsituasjon når vi er ute, samler AKSlærerne samtlige elvever i nedre skolegård og håndterer situasjonen sammen med skolen øverige personale.