Ledelse og ansatte 2018/ 2019

Rektor: Karoline Hoel Balstad (permisjon 28.9.2018 - 15.4.2019)

Fungerende rektor: Kristin Thoen Haugli

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Prosjektleder Digital Didaktikk: Bernt Lindø

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

A-basen

Kontaktlærere: 1A: Madelen S. Lindaas 1B: Anja Jensen 1C: Merethe Andersen

Kontaktlærere: 2A: Jessie Sørum   2B: Linda Rørvik 

AKS-ansatte A-basen

Baseleder: Simona Plataga AKS-lærere: Caramen Agache, Elisabeth Følling, Ida Brinch Brønlund, Markus Jenssen, Nataliia Simanel

B-basen

Kontaktlærere: 3A: Ingvild Vestmoen   3B: Silje B Madsen 3C: Malinn Sele

Kontaktlærere: 4A: Aleksander Hansen 4B: Øistein Christoffersen, Severine Lein-Pierre

AKS-ansatte B-basen

Baseleder: Marianne Torød FlakstadJørgen Andreas Schive AKS-lærere Denny Greve, Eva backlund, Helene Overaa Eide, Hilary Woulfe, Janne Christensen, Julie Jebens Bakke, Stein Jørgensen, Thomas Gunerius Bergsten

C-basen

Kontaktlærere: 5A: Christian Heggen  5B: Henrik Høyberg   5C: Åshild Kleppe   

Kontaktlærere: 6A: Rebekka Gåra Alvern 6B: Åse Olving Lund 6C: Gunhild Slåen Heyerdahl 

D-basen

Kontaktlærere: 7A: Lise Andersen   7B: Eirin Havstein

Faglærere 1.-4. trinn:

Brit Helene GythriHege SørensenMarius Zon Berger

Faglærere 5.-7.trinn: 

Ingri StrandKetil Hamre Haaheim-SimonsenMarius Zon BergerSandra NielsenTonje Smith,

Ressursteam:

Anette Weiberg-AurdalBrit Helene GythriHege SørensenSandra Nielsen