Ledelse og ansatte 2017/18

Rektor: Karoline Hoel Balstad

Assisterende rektor: Gry Stubberud

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

 

A-basen

Kontaktlærere: 1A:  Madelen S. Lindaas 1B: Jessie Sørum 1C: Linda Rørvik

Kontaktlærere: 2A: Ingvild Vestmoen    2B: Michelle Strandborg 2C: Malinn Sele

B-basen

Kontaktlærere: 3A: Aleksander Hansen 3B: Hege Therese Pettersen  

Kontaktlærere: 4A: Nina Berger Nordbye 4B: Anja Jensen  4C: Merethe Andersen

5. trinn

Kontaktlærere: 5A: Rebekka G Alvern 5B: Åse Olving Lund 5C: Gunhild S HeyerdahlSilje B Madsen

6.trinn 

Kontaktlærere: 6A: Lise Andersen 6B: Eirin Havstein 

7. trinn

Kontaktlærere: 7A: Åshild Kleppe  7B: Anne-Marie Helseth 7C: Henrik Høyberg  vikar for Jon Heiberg

 

Faglærere 5.-7.trinn: 

Tonje Smith

Christian Heggen

Nina Berger Nordbye

Ingri Strand

Ketil Hamre Haaheim-Simonsen

Marius Zon Berger

 

Ressursteam:

Sandra Nielsen

Hege Sørensen

Brit Helene Gythri

Anette Weiberg-Aurdal

 

Skoleassistenter: 

Janne Christensen

Sebastian Kiil 

Elisabeth Følling

Jørgen Schieve

Viktor Tollefsbø