Ledelse og ansatte 2020/ 2021

Rektor: Karoline Hoel Balstad

Assisterende rektor: Kristin Thoen Haugli

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Prosjektleder digital didaktikk: Bernt Lindø

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

A-basen

Kontaktlærere: 1A: Ingvild Vestmoen    1B: Linda Rørvik    1C: Maria Hovind

Kontaktlærere: 2A:  Jessie Sørum   2B: Malinn Hellen Sele  2C: Merethe Andersen

AKS-ansatte A-basen

Baseleder:  Gabriel Rosner

AKS-lærere: Adrian Lara, Constance Løken Dahl, Jonas Brinch Brønlund, Nataliia Simanel, Stein Jørgensen og Susann Stenbredden.

B-basen

Kontaktlærere: 3A:  Rebekka Gåra Alvern & Gunhild Slåen Heyerdahl 3B:  Anja Jensen 3C: Severine Lein-Pierre

Kontaktlærere: 4A: Eirik Bie  4B:  Silje B Madsen

AKS-ansatte B-basen

Baseleder: Jørgen Andreas Schive

AKS-lærere Denny Greve, Eva Backlund, Even Habberstad, Ida Brinch Brønlund og Torhild Olsen

C-basen

Kontaktlærere: 5A: Sverre Aarsland  5B: Trine Mollan 5C:Nicolay Dahl

Kontaktlærere: 6A: Aleksander Hansen    6B: Eirin Havstein

AKS-ansatte C-basen:

Baseleder: Kristoffer Rasmussen

AKS-lærerer: Janne Christenesen og Sverre Wiig

D-basen

Kontaktlærere: 7A Christian Heggen 7B: Henrik Høyberg  7C: Åshild Kleppe 

Faglærere 1.-4. trinn: Gabriel RosnerHege Sørensen,  Jørgen Andreas Schive, Lisbeth Solberg og Marius Zon Berger

Faglærere 5.-7.trinn: Brit Helene GythriHege Sørensen, Ketil Hamre Haaheim-Simonsen, Lisbeth SolbergMarius Zon Berger, Sara SafartabarTonje Smith og Åse Olving Lund

Ressursteam: Anette Weiberg-AurdalBrit Helene GythriHege Sørensen, Helene Michelet og Martin Engemoen

Skoleassistenter: Ida Brich-Børnlund, Janne Christensen, Kristoffer Rassmussen og Susann Stenbredden