Ledelse og ansatte 2019/ 2020

Rektor: Karoline Hoel Balstad

Assisterende rektor: Kristin Thoen Haugli

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Prosjektleder digital didaktikk: Bernt Lindø

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

A-basen

Kontaktlærere: 1A:  Jessie Sørum   1B: Malinn Hellen Sele  1C: Merethe Andersen

Kontaktlærere: 2A: Marte Bjerke    2B:  Anja Jensen 2C: Severine Lein-Pierre

AKS-ansatte A-basen

Baseleder:  Gabriel Rosner

AKS-lærere:, Elisabeth Følling, Ida Brinch Brønlund, Kristoffer Rassmussen, Nataliia Simanel og Stein Jørgensen

B-basen

Kontaktlærere: 3A: Eirik Bie  3B:  Linda Rørvik 

Kontaktlærere: 4A: Ingvild Vestmoen  4B: Silje B Madsen 4C: Nicolay Dahl

AKS-ansatte B-basen

Baseleder: Jørgen Andreas Schive

AKS-lærere Denny Greve, Eva Backlund, Inger Helene Hoel Strandenæs,  Janne Christensen, Thomas Gunerius Bergsten

C-base

Kontaktlærere: 5A: Hege Therese Pettersen5B: Eirin Havstein

Kontaktlærere: 6A Christian Heggen 6B: Henrik Høyberg  6C: Åshild Kleppe   

D-basen

Kontaktlærere: 7A:  Rebekka Gåra Alvern 7B: Åse Olving Lund 7C: Gunhild Slåen Heyerdahl 

Faglærere 1.-4. trinn: Gabriel RosnerHege Sørensen, Hege Therese Pettersen  Jørgen Andreas Schive, Lisbeth SolbergMarius Zon Berger

Faglærere 5.-7.trinn: Brit Helene GythriHege Sørensen, Hege Therese PettersenKetil Hamre Haaheim-Simonsen, Lisbeth SolbergMarius Zon Berger, Sara Safartabar, Tonje Smith,

Ressursteam:

Anette Weiberg-AurdalBrit Helene GythriHege Sørensen, Helene Michelet, Martin Engemoen, Trygve Sletmoen

Skoleassistenter:

Elisabeth Følling, Janne Christensen, Hilary Woulfe, Kristoffer Rassmussen