Ledelse og ansatte 2018/ 2019

Rektor: Karoline Hoel Balstad

Assisterende rektor: Gry Stubberud

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

 

A-basen

Kontaktlærere: 1A:  Madelen S. Lindaas 1B: Anja Jensen 1C:Merethe Andersen

Kontaktlærere: 2A: Jessie Sørum   2B:Linda Rørvik 

B-basen

Kontaktlærere: 3A: Ingvild Vestmoen   3B: Silje B Madsen 3C: Malinn Sele

Kontaktlærere: 4A: Aleksander Hansen 4B: Hege Therese Pettersen  

5. trinn

Kontaktlærere: 5A: Christian Heggen  5B: Henrik Høyberg   5C: Åshild Kleppe   

6.trinn 

Kontaktlærere: 6A: Rebekka G Alvern 6B: Åse Olving Lund 6C: Gunhild S Heyerdahl 

7. trinn

Kontaktlærere: 7A:Lise Andersen   7B:Eirin Havstein

 

Faglærere 5.-7.trinn: 

Sandra Nielsen

Hege Sørensen

Brit Helene Gythri

Tonje Smith

Ingri Strand

Ketil Hamre Haaheim-Simonsen

Marius Zon Berger

 

Ressursteam:

Sandra Nielsen

Hege Sørensen

Brit Helene Gythri

Anette Weiberg-Aurdal

 

Skoleassistenter: 

Janne Christensen

Elisabeth Følling