Ledelse og ansatte 2016/17

Rektor: Brynhild Farbrot

Assisterende rektor: Gry Stubberud

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Kontorleder: Ingrid Bjørneby

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

 

A-basen

Kontaktlærere: 1A: Ingvild Vestmoen   1B: Simen Rønning  1C: Gunhild.Heyerdahl

Kontaktlærere: 2A: Hege Therese Pettersen   2B: Vivian Fiskaa 2C: Aleksander Hansen

 B-basen

Kontaktlærere: 3A:  Madelen S. Lindaas  3B: Anja Jensen 3C: Merethe Andersen

Kontaktlærere: 4A: Ida Rasmussen 4B: Ingvild Bergh 4C: Silje Bøe Madsen 

 5. trinn

Kontaktlærere: 5A: Lise Andersen 4B: Eirin Havstein

 6.trinn 

Kontaktlærere: 6A: Åshild Kleppe 6B: Anne-Marie Helseth 6C: Jon Heiberg

 7. trinn

Kontaktlærere: 7A: Åse Norrud   7B: Christian Heggen 7C: Siv Kildal

 

Faglærere 5.-7.trinn: 

Åse Olwing Lund  

Ketil Hamre Haaheim-Simonsen 

Vivian Fiskaa

Tonje Smith

 

Musikklærer:

Anette Torskangerpol

 

Ressursteam:

Sandra Nielsen

Hege Sørensen

Brit Helene Gythri

Anette Weiberg-Aurdal

Gry Stubberud

 

Skoleassistenter: 

Elisabeth Følling

Severine Lein-Pierre

Aurora Enehaug

Jørgen Schieve

Elias Flood Palden

Janne Christensen

Latif Abduhamid