Hovedseksjon

Ledelse og ansatte 2021/ 2022

Rektor: Karoline Hoel Balstad

Assisterende rektor: Kristin Thoen Haugli

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Prosjektleder digital didaktikk: Bernt Lindø

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Sosialpedagogisk rådgiver: Hilary Woulfe

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Vaktmester: Stephen White

A-basen

Kontaktlærere: 1A: Jessie Sørum  1B: Victoria Aakervik 1C Markus Bremnes Bull

Kontaktlærere: 2A: Malin Byremo   2B: Linda Rørvik  2C: Maria Hovind

AKS-ansatte A-basen

Baseleder:  Gabriel Rosner ( i delvis permisjon) og  May Sivertsen 

AKS-lærere: Dora Cherif, Marlen Krybelsrud, Stein Jørgensen, Susann Stenbrenden og Thiu Tharmapalan.

B-basen

Kontaktlærere: 3A: Christina Johnsen, 3B: Malinn Hellen Sele, 3C: Merethe Andersen

Kontaktlærer:  4A Marte Johanne Bjerke Lie, 4B:  Anja Jensen,  4C: Even Habberstad

AKS-ansatte B-basen

Baseleder: Jørgen Schive

AKS-lærere: Eva Backlund, Ida Brinch Brønlund, Ingunn Alnæs, Manuel Losada og Torhild Olsen

C-basen

Kontaktlærere: 5A: Eirik Bie  5B:  Silje B Madsen

Kontaktlærere: 6A: Sverre Aarsland 6B: Trine Mollan 6C: Nicolay Dahl

AKS-ansatte C-basen:

Baseleder: Kristoffer Rasmussen

AKS-lærerer: George Krohn, Janne Christenesen og Omar Sharif

D-basen

Kontaktlærere: 7A Rebekka Gåra Alvern 7B Christian Heggen

 

Faglærere 1.-4. trinn: Astrid Røed Steen, Brit Helene Gythri, Gabriel Rosner,  Gunhild Slåen HeyerdahlHege Sørensen, Janne Christensen, Lisbeth Solberg, May SivertsenMarius Zon BergerSeverine Lein-Pierre og Vivian Fiskå

Faglærere 5.-7.trinn: Brit Helene GythriHege SørensenHenrik Høyberg Ketil Hamre Haaheim-Simonsen, Kristoffer RasmussenLisbeth SolbergMarius Zon BergerTonje Smith og Åse Olving Lund

 

Ressursteam: Anette Weiberg-AurdalBrit Helene Gythri og Hege Sørensen

Skoleassistenter: Ida Brich-Børnlund, Janne Christensen, Omar Sharif og Susann Stenbredden