Ledelse og ansatte

 

Rektor: Karoline Hoel Balstad (permisjon 28.9.2018 - 15.4.2019)

Assisterende rektor: Kristin Thoen Haugli

Undervisningsinspektør: Cato Helgesen

AKS-leder: Kim Brantenberg

Kontorleder: Elise Letting Madsen

Kontorkonsulent: Mona Sandvik

Sosiallærer: Anette Weiberg-Aurdal

Vaktmester: Stephen White

Lærere og AKSansatte

Skole-SMS