Hovedseksjon

Søk om plass på Bogstad AKS

Aktivitetsskolen på Bogstad

For å få plass i AKS må dere søke om plass via Oslo kommunes portal. For å unngå at august faktureres sammen med september ber vi alle søke om plass før førskoledagen.

Foresatte for barn som begynner i første trinn august 2022 kan søke om AKS-plass allerede nå. Vi registrerer søknadene fortløpende, men tilbud om plass blir først sendt ut når

Dersom du ikke kan bruke søknadsportalen (for eksempel hvis du mangler norsk personnummer) tar du kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å søke om plass. Kontakt i så fall AKS-leder Kim Brantenberg på mobil 412 17 091 eller e-post: kim.brantenberg@osloskolen.no

Her er lenken: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/