Hovedseksjon

Helsesykepleier

  • Helsesykepleier har taushetsplikt.
  • Vi henviser barn/ungdom videre i samråd med foresatte.
  • Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever.
  • Helsessykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid på skolen.


Faste tilbud fra skolehelsetjenesten:

  • 1. klasse: Skolestartsamtale. Foresatte kommer sammen med barnet.
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Grupper  m/veiledning/ informasjon rundt pubertet.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner. HPV-vaksine, 2 doser. 

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Andre tilbud:

Psykologisk førstehjelp: er et undervisningsopplegg som skolen sammen med helsesykepleier vil gjennomføre på 3. og 4.trinn. Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av psykologspesialist Solfrid Raknes, og er ment som hjelp til selvhjelp for å lære seg å håndtere følelser og vanskelige situasjoner. For mer info se gyldendal.no

Samtalegrupper for barn med to hjem: Gruppene settes sammen ut fra antall henvendelser fra foresatte. Det er 6 gruppemøter av en skoletime.
Vi leser boken ”Even og skilsmissen”, og samtaler om temaene her.

Hodelus: er blitt en plage i skolen året rundt. Særlig er problemet aktuelt etter ferier. Det er viktig at alle foreldre tar ansvar for regelmessig sjekk av barnas hår! Det anbefales at man informerer foreldrene til barnets lekekamerater/klassen hvis barnet har levende lus.

Helsesykepleier

På Bogstad er Gry Fagerbakke og Jeanette Brekkhus Hagen helsesykepleiere. De er på skolen til forskjelige dager:

Gry Fagerbakke, helseykepleier med ansvar for 1. -3. trinn

Tilstede mandager og tirsdager

Tlf: 994 83 275

 

Jeanette Brekkhus Hagen, helesykepleier med ansvar for 4. -7.trinn

Tilstede onsdager, torsdager og fredager

E-post: Jeanette.hagen@bva.oslo.kommune.no

Tlf: 940 17 670

 

Post som skal til helsesykepleierne skal sendes til: 

Bydel Vestre Aker

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Sørkedalsveien 150A

0754 Oslo

Psykologtilbud til skoleelever

Vestre Aker bydel har ansatt en psykolog. Dette er et tilbud i tillegg til helsesykepleier. Dersom det er behov for å treffe psykologen, så tar du kontakt med helsesykepleier på Bogstad.