Skolekor

Bogstad skolekor på 17. mai

Som elev ved Bogstad skole er du velkommen til å delta i skolekoret. Bogstad skolekor har i dag om lag 60 medlemmer fra 2. trinn og oppover. Foruten korøvelser hver torsdag deltar vi med sang ved ulike arrangementer, som korkonsert i Røa kirke, julegrantenningen på Røa, familiekonsert på skolen og ved Bogstads eget 17.mai-arrangement. Vi arrangerer også ulike sosiale utflukter for å gjøre koret til et hyggelig tilbud for alle aldersgrupper, og har blant annet vært på Popsenteret, i teater og på omvisning hos NRK. 

Skolekoret dirigeres av Fredrik Otterstad.

Tidspunkt for korøvelsene:

  • 2.–3. trinn: Torsdager kl 14.30-15.15
  • 4.–7. trinn: Torsdager kl 14.00-14.45

Vi ønsker både gutter og jenter velkommen i skolekoret! 

Kontaktpersoner:

Styret:

Styreleder: Anne Kari Knudsen

Mob: 922 80 364

Kasserer: Randi Husebæk

Mob: 904 11 950  

Styremedlem: Elin Saga Kjørholt

Mob: 926 64 772