Hovedseksjon

Skolekor

Bogstad skolekor på 17. mai

Som elev ved Bogstad skole er du velkommen til å delta i skolekoret. Bogstad skolekor har i dag om lag 60 medlemmer fra 2. trinn og oppover. Foruten korøvelser hver torsdag deltar vi med sang ved ulike arrangementer, som korkonsert i Røa kirke, julegrantenningen på Røa, familiekonsert på skolen og ved Bogstads eget 17.mai-arrangement. Vi arrangerer også ulike sosiale utflukter for å gjøre koret til et hyggelig tilbud for alle aldersgrupper, og har blant annet vært på Popsenteret, i teater og på omvisning hos NRK. 

Skolekoret dirigeres av Fredrik Otterstad.

På gult nivå har vi følgende øvingstider: 

Tirsdag:

3. trinn 13.45-14.10

2. trinn 14.10-14.45

Torsdag:

4. trinn 13.45-14.10

5. trinn 14.10-14.45

Vi ønsker både gutter og jenter velkommen i skolekoret! 

Kontaktpersoner:

Styret:

Styreleder: Ingebjørg Aadland

Mob: 977 35 857

Styremedlem: Ragnhild Støren Løkke

Mob: 932 88 998

Styremedlem: Anne Kari Knudsen

Mob: 922 80 364