Hovedseksjon

Lysark fra foreldremøtene

Selv om lyarkene ikke inneholder alt som ble sagt på møtet kan de være relevante. Vi legger PDFer av lysarkene etterhvert som foreldremøtene holdes.

PDF av lysark fra oppstartmøte august 2019

Lysark fra foreldremøte oppstartsdager på AKS, august 2020

----------------------------------------