Hovedseksjon

Vår profil

Bogstad skoleSkolen ligger i naturskjønne omgivelser ved Bogstadvannet og huser om lag 400 elever fra 1.–7. trinn. Bogstad skole har en arkitektur som legger opp til fleksible pedagogiske løsninger.

Bygget inneholder fire baser. En base består av et stort undervisningsareal med tilstøtende små og store grupperom. To og to baser deler et auditorium. 1. og 2. trinn deler A-basen, 3. og 4. deler B-basen og 5.–7. trinn deler C og D-basen.

I tillegg har skolen vanlige spesialrom og en storstue der vi kan samle alle skolens elever eller invitere til møter eller forestillinger. Utearealene innbyr til mye aktivitet.

Elevene organiseres i kontaktgrupper på rundt 20 elever med en fast kontaktlærer.

Skolens visjon er I morgen begynner nå! Les mer om hvilke visjoner vi har på skolen og for elevene våre

Kort om skolen

  • Åpnet i 2005
  • Om lag 400 elever
  • Baseskole med elever på 1.-7. trinn
  • Norges første OPS- skole
  • Aldersblandingen ble opphevet høsten 2011.