Hovedseksjon

FUG

FUG

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen.