Ordensregler - Slik gjør vi det på Bogstad!

Bogstadplakaten - Bogstad skole er et godt lærested

Lær noe nytt hver dag! 

 • Vi gir hverandre arbeidsro 
  • Vi bruker innestemme
  • Vi går inne i skolebygningen
  • Vi lytter til andre og rekker opp hånda når vi vil si noe
  • Vi forstyrrer ikke andre når de arbeider 
 • Vi viser respekt og bryr oss om hverandre 
  • Vi roser hverandre
  • Vi løser konflikter ved å snakke sammen
  • Vi snakker høflig til hverandre og gir ikke negative kommentarer
  • Vi sier fra om noen blir plaget eller mobbet
  • Vi banner ikke og bruker ikke stygge ord 
 • Vi tar vare på skolen vår 
  • Vi tar alle ansvar slik at skolen vår forblir pen
  • Vi kaster søppel i søppelkassene og holder skolen ryddig
  • Vi gjør ikke hærverk eller ødelegger utstyr

 

Øvrig ordensreglement er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer fra Byrådet og Utdanningsetaten, og skal utdype Bogstadplakaten: 

I UNDERVISNINGSTID:

 • Du skal ha med deg bøker og pennal til skoledagen.
 • Du har ikke lov til å ta med deg farlige gjenstander som for eks: kniv, fyrstikker, lighter eller spray.
 • Godterier og tyggegummi skal du ikke ha med på skolen.
 • I friminuttene skal du være ute dersom ikke annet er avtalt. Du får ikke oppholde deg unødvendig i gangene, i garderobene eller på toalettene.
 • Du må ha tillatelse for å forlate skolens område i skoletiden.
 • Røyking eller bruk av rusmidler på skolens område i skoletiden er ikke tillatt.

 PÅ SKOLEVEIEN:

 • Skolen anbefaler at bare elever med sykkelkort sykler til skolen.
 • Alle som sykler med vanlig sykkel til skolen, MÅ BRUKE HJELM.
 • Sykler skal stå låst i sykkelstativene. Skolen er ikke ansvarlig for skader på syklene.

 I SKOLEGÅRDEN:

 • Du skal ikke sykle, bruke skateboard, sparkesykkel eller rollerblades. Disse framkomstmidlene er dessverre ikke lov til å ha med på skolen.
 • Du skal bare kaste snøballer på godkjent blink.
 • Du må ikke kaste stein eller utsette andre elever for fare eller skade.
 • Du skal ikke plage eller erte andre.
 • Ta gjerne kontakt med inspiserende lærer, og rett deg etter hva den voksne sier.

 

MOBILTELEFON:

Hvis eleven har med mobiltelefon til skolen, skal denne ligge avslått i sekken når eleven går inn på skolens område om morgenen og ikke tas opp før eleven forlater skolens område på ettermiddagen.

 

SKOLEMILJØET:

 • Alle har ansvar for å ta vare på hele skoleanlegget, skolebygninger, møbler og utstyr.
 • Hver base har ansvar for orden i og utenfor sine baseområder.
 • Skolebøkene og annet skolemateriell må du behandle forsiktig.
 • Det skal være bokbind på alle trykte bøker.
 • Du bør ikke ha penger og verdisaker med på skolen.
 • Det er ikke tillatt med mobiltelefon eller andre elektroniske spill.

 

HVIS REGLENE BRYTES:

 

Skolereglene er laget for at alle skal trives på skolen vår.

Bryter du reglene, kan det skje at du må:

-       bli snakket til rette av lærer, assisterende rektor eller rektor.

-       utføre pålagte oppgaver.

-       få brev med hjem.

-       møte på skolen sammen med dine foresatte til samtale med rektor.

-       få beskjed om å møte før eller etter din vanlige skoletid.

-       i alvorlige tilfeller bli utvist i inntil en dag.

-       få et annet undervisningstilbud enn det du skulle hatt.

-       betale for bøker som ødelegges eller mistes.

-       sammen med dine foresatte være med på å betale for og/eller reparere den skaden du har gjort ved

        hærverk.