Åpningstider og halv plass

Når er AKS stengt?

Med full plass i AKS har man mulighet til å benytte AKS fra 07.30 til 17.00 samtlige hverdager i hele året, men det er tre unntak. AKS har nemlig stengt:

  • På juleaften
  • På nyttårsaften
  • Sommerstengt hele juli måned

Hel og halv plass

Med hel plass disponerer man AKS alle dager vi har åpent, uansett om det er regulære åpningstid eller heldagsåpent.

Halv plass på Bogstad AKS betyr at man disponerer 12 timer pr uke, og at disse timene fordelse på tre faste dager pr uke. I uker med fem dager heldagsåpent gir dette tre dager med AKS. I uker med fire dager heldagsåsåpent gir det to dager med AKS.