Forslag om nye satser for AKS i 2021

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

 

 

Bilde av Byrådets forslag til nye takster for AKS i 2021

Kort om deltidsplass

Utdanninsetaten har definert deltidsplass som inntil 12 timer pr uke. men det er gitt rom for lokale variasjoner så fremt det er driftsstyret som vedtar disse. På Bogstad har driftsstyret vedtatt at deltidsplass regnes som AKS tre dager i uka. Men driftsstyret har også økt åpningstiden utover det forskriftene tilsier. Derfor stenger AKS på Bogstad kl. 17.00 og ikke 16.30.