Strategisk plan

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart.

Årets strategiske plan er hovedsakelig konsentrert rundt fire områder; Skriving i alle fag, vurdering for læring, elevenes psykososiale miljø og et variert aktivitetstilbud i AKS. Innen de tre siste områdene viderefører vi arbeidet fra forrige strategiske plan, mens skriving i alle fag kommer inn som et nytt satsingsområde og vil dermed få mye fokus de to neste årene.

Strategisk plan 2017 (PDF)