Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart.

Årets strategiske plan er hovedsakelig konsentrert rundt tre områder; Skriving i alle fag, økt bruk av læringsteknologi for bedre læring og et variert aktivitetstilbud i AKS. Innen skriving i alle fag og et variert aktivitetstilbud i AKS viderefører vi arbeidet fra Strategiske plan for 2020. Økt bruk av læringsteknologi for bedre læring kommer inn som et nytt satsningsområde som vil gå over to til tre år. 

Skolen vektlegger arbeidet med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. Skolens plan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø er implementert i personalet og arbeidet sees på som en del av skolens daglige drift.

Last ned strategisk plan 2022 som PDF