Strategisk plan

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart.

Årets strategiske plan er hovedsakelig konsentrert rundt to viktige områder; matematikkopplæring og vurdering for læring. Vi har påbegynt en større satsing innen matematikk og regning i alle fag som skal videreføres i 2016. Dette vil prege arbeidet i fellestid gjennom året. Vi skal fortsette kompetansehevingen, og endre praksis til det bedre. Høsten 2015 satte vi igjen fokus på vurdering for læring og dette vil vi også fortsette med i 2016.

Strategisk plan 2016 (PDF)