Hovedseksjon

AKS for 5. og 6. trinn på Bogstad

AKS for 5.trinn på Bogstad

Vi kaller basen for de eldste elevene Hi Five.

AKS for 5. og 6.trinn vil være preges at elevmedvirkning og større mulighet for individuell utfoldelse. På samme tid som tilbudet er forankret i rammeplanen, skal det være et viktig sosialt møtestes for barna.

På Hi Five kan elevene dykre sine kreative interesser, jobbe med lekser, være med på kantinedrift, være på skolekjøkkenet, fly droner, spille Playstation eller Nintendo Swicth.

I skolens ferier satser Hi Five på spennende utflukter. Hver høstferie padler vi på Sørkedalselva, men feriene brukes også til bowling, skiturer, museumsbesøk og mer.

For å bruke Hi Five melder man seg på for et halvår om gangen. Det er viktig for oss å ha forutsigbarhet, derfor den utvidede oppsigelsestiden. På den andre siden betaler man for deltidsplass, men elevene kan være hos oss fem dager i uka.

lenke til info om Hi FiveLes mer om tilbudet i denne løpeseddelen vi laget våren 2021.