FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

Har du spørsmål, innspill eller henvendelser til FAU kan du sende disse via e-post-adressen: bogstad@ude.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet: FAU

FAU-leder: Cathrine Amundsen Dahl: cad@bislet.no.

FAU velges årlig ved skolestart. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse.

FAU er et frittstående partipolitisk uavhengig utvalg, som har som formål å;

  • være et felles forum som skal ivareta foreldres muligheter til reell medvirkning og innflytelse på utviklingen av Bogstad Skole
  • fremme foreldrenes felles interesser
  • være et kontaktledd mellom foreldrene og ledelsen ved Bogstad Skole
  • medvirke til at elevenes læringsmiljø er trygt og godt