FAU på Bogstad skole

Hva er foreldrerådet?

Alle foresatte som har barn på Bogstad skole er medlemmer av foreldrerådet. Årsmøtet til foreldrerådet holdes normalt samtidig med det første foreldremøtet på høsten. På dette møtet velges representanter som skal sitte i FAU.

Hva gjør FAU?

FAU skal:

 • arbeide aktivt for å ivareta elevenes og de foresattes interesser som skolens brukere
 • arbeide for et mobbefritt skolemiljø
 • bidra til at foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • arbeide for å påvirke på sentrale områder og saker som berører tilbudet fra skolen til barna og foresatte (f. eks. strategidokumenter, evalueringer, organisering og gjennomføring av tilbudet, skolens inne- og utemiljø, sikring av tilbudet for faglig og sosial læring m.m.)
 • avgi høringsuttalelser til andre organer, skolens ledelse/skoleadministrasjon eller offentlig myndighet.
 • Dersom enkelte foresatte eller en gruppe av foresatte ber om det, kan representanter fra FAU megle i konkrete diskusjoner mellom skolens ledelse og foresatte.

Hvor ofte møtes FAU?

Ca. annen hver måned, eller etter behov. Alle møtereferatene blir publisert på denne siden.

Hvordan kontakter jeg FAU på Bogstad skole?

Det er enkelt, da sender du en e-post til bogstad@ude.oslo.kommune.no. Husk å skrive «FAU» i emnefeltet. Du kan også snakke med din klassekontakt, og så tar vedkommende henvendelsen videre til FAU.

Hvem er med i FAU for skoleåret 2019/2020?

 • Sverre Blandhol (leder)
 • Hanne Melhus-Kittelsen (nestleder)
 • Cecilie Ramse (sekretær)
 • Jøran Pecher (kasserer)
 • Hilde Nyrud      
 • Therese Doresius
 • Mats Bjerkaas
 • Ida Stendahl
 • Elin Saga Kjørholt
 • Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen

Her kan du lese mer detaljert om hva FAUs rolle innebærer