Hovedseksjon

Besøksskole

Bogstad skole i front

Bogstad skole ønsker å dele sine erfaringer med andre, og gi råd og veiledning til skoler som ønsker å sette fokus på økt bruk av læringsteknologi.

På Bogstad jobber vi kontinuerlig med justering og utvikling av undervisning og læring, for å kunne tilby den best mulige skolen til de elevene sine. Læring skal være gøy, utfordrende og spennende. Skolen har fokus på at elevene skal ha hverdager fylt med kreativitet, dybdelæring og skaperglede.

Teknologien gir et mulighetsrom skolen ikke hadde tidligere, og med 1:1 iPad kan de tilpasse og optimalisere for den enkelte elevs læring. De skolene som hittil har vært på besøk på Bogstad melder om at det var nyttig, praktisk og inspirerende.

Besøkets innhold:

  • Velkommen og informasjon
  • Skolevandring i ulike klasser
  • Avslutning med lærere og ledere med spørsmål

 

Skolebesøkene har vi aller helst på mandager fra 09.30. Ta gjerne kontakt om dere ønsker å komme på skolebesøk eller har spørsmål. 

 

–I morgen begynner nå! Velkommen til Bogstad!

I oktober 2019 ble Bogstad skole en Apple Distinguished School, på grunn av sitt fokus på skoleutvikling med bruk av læringsbrett i undervisningen. Som et ledd i dette arbeidet, har de også gitt ut en bok som beskriver utviklingsprosessen på skolen:

Klikk her for å lese boken (NB: Krever AppleID og appen Bøker/iBooks).