Ferie og fridager

Skoleåret består av 190 dager. Det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter. Under dokumenter (nederst til venstre) kan du lese regler for permisjon utenom skoleferier og fridager, og laste ned søknadskjema for permisjon.