Hovedseksjon

Ferie og fridager

Skoleåret består av 190 dager. Det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter.