Temaplan

Alle skolens elever følger samme temaplan. Temaene skal ligge som en ramme for undervisningen, og noen fag skal være mer fokusert i temaperiodene, såkalte styringsfag. De øvrige fag vil i større eller mindre grad bygge opp om og tilpasses hovedtemaet avhengig av faglig fokus. Noen fag har imidlertid et mer markert progresjonspreg enn andre (for eksempel matematikk), og undervisningen i slike fag vil ofte kunne foregå uavhengig av tema.

Last ned tema- og periodeplanen herLast ned tema- og periodeplanen som PDF her

Temaplan 2020-21

Temaplan for Bogstad 2020-21