Hovedseksjon

Temaplan

Alle skolens elever følger samme temaplan. Temaene skal ligge som en ramme for undervisningen, og noen fag skal være mer fokusert i temaperiodene, såkalte styringsfag. De øvrige fagene vil i større eller mindre grad bygge opp om og tilpasses hovedtemaet avhengig av faglig fokus. Noen fag har imidlertid et mer markert progresjonspreg enn andre (for eksempel matematikk), og undervisningen i slike fag vil ofte kunne foregå uavhengig av tema.

Temaplan 2020-21

Tema og periodeplan Bogstad skole 2021-22