Temaplan

Alle skolens elever følger samme temaplan. Temaene skal ligge som en ramme for undervisningen, og noen fag skal være mer fokusert i temaperiodene, såkalte styringsfag. De øvrige fag vil i større eller mindre grad bygge opp om og tilpasses hovedtemaet avhengig av faglig fokus. Noen fag har imidlertid et mer markert progresjonspreg enn andre (for eksempel matematikk), og undervisningen i slike fag vil ofte kunne foregå uavhengig av tema.

 

Temaer skoleåret 2017/18:

Uke 34-39: "Bruk den semmen du har" (Samfunnsfag, musikk og KRLE)

Uke 41-45: "Læring for alle" (Norsk og engelsk)

Uke 46-51: "Digietikk" (Matematikk og IKT)

Uke 1-7: "Mot nye høyder" (grunnleggende ferdigheter)

Uke 9-12 og 14-16:  "Vi høster som vi sår" (Naturfag, K&H og KRØ)

Uke 17-25: "Farao på ferie" (Norsk og musikk)