Temaplan

Alle skolens elever følger samme temaplan. Temaene skal ligge som en ramme for undervisningen, og noen fag skal være mer fokusert i temaperiodene, såkalte styringsfag. De øvrige fag vil i større eller mindre grad bygge opp om og tilpasses hovedtemaet avhengig av faglig fokus. Noen fag har imidlertid et mer markert progresjonspreg enn andre (for eksempel matematikk), og undervisningen i slike fag vil ofte kunne foregå uavhengig av tema.

 

Temaer skoleåret 2016/ 17:

Uke 35-39: "Du og jeg og vi to" (Norsk og KRLE)

Uke 42-45: "Mangfold" (Samfunnsfag og engelsk)

Uke 46-50: "Digietikk" (Matematikk og IKT)

Uke 2-7: "Slik lærer jeg" (grunnleggende ferdigheter)

Uke 10-14 og 16:  "I morgen begynner nå" (Naturfag, K&H og KRØ)

Uke 18-24: "Peer du lyver" (Norsk og musikk)