Hovedseksjon

E-postadresse og postadresse

E-post: postmottak@osloskolen.no 
E-post merkes i emnefeltet med "Bogstad skole". Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Eksempler på hva du skal sende hit per epost:

  • Flyttemelding og skolebytte
  • Adresseendringer
  • Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

Skal du kontakte skolen per post eller sende sensitive opplysninger benyttes vår postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Bogstad skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo