16.8.2019: Hei alle foresatte på Bogstad skole

1.8.2019: Etter en måned stillhet våknet Bogstad til live igjen torsdag 1.august

God sommer!

25.6.2019

25.6.2019: Skoleåret er straks over. Bogstad tar en pust i bakken og åpner dørene 1. august. I mellomtiden er både AKS og Sommerskolen...

16.8.2019: Hei alle foresatte på Bogstad skole

1.8.2019: Etter en måned stillhet våknet Bogstad til live igjen torsdag 1.august

God sommer!

25.6.2019

25.6.2019: Skoleåret er straks over. Bogstad tar en pust i bakken og åpner dørene 1. august. I mellomtiden er både AKS og Sommerskolen...

Ny e-postadresse og postadresse

Ny e-post: 
postmottak@ude.oslo.kommune.no
E-post merkes i emnefeltet med "Bogstad skole".
Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Eksempler på hva du skal sende hit per epost:
Permisjonssøknader
Flyttemelding og skolebytte
Adresseendringer
Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

Skal du kontakte skolen per post eller sende sensitive opplysninger benyttes vår nye postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Bogstad skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo