Trivselsundersøkelsen 2020

Ny e-postadresse og postadresse

Ny e-post: 
postmottak@ude.oslo.kommune.no
E-post merkes i emnefeltet med "Bogstad skole".
Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post.

Eksempler på hva du skal sende hit per epost:
Permisjonssøknader
Flyttemelding og skolebytte
Adresseendringer
Kommentarer til saksdokumenter, for eksempel referater fra møter

Skal du kontakte skolen per post eller sende sensitive opplysninger benyttes vår nye postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Bogstad skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo