Hel og halv plass

Med hel plass disponerer man AKS alle dager vi har åpent, uansett om det er regulære åpningstid eller heldagsåpent.

Deltidsplass på Bogstad AKS betyr at man disponerer 12 timer pr uke, og at disse timene fordeles på tre faste dager pr uke. I uker med fem dager heldagsåpent gir dette tre dager med AKS. I uker med fire dager heldagsåsåpent gir det to dager med AKS og èn AKSdag i uker med tre eller to heldagsåpent.

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid eller omvendt fra 1. januar eller 1. august. Husk at det er minst en (1) måneds endringsfrist. Du søker om å endre type plass digitalt gjennom Oslo Kommunes portal for foresatte.