Hovedseksjon

Heltid og deltidsplass

Med hel plass disponerer man AKS alle dager vi har åpent, uansett om det er regulære åpningstid eller heldagsåpent.

Deltidsplass på Bogstad AKS betyr at man disponerer 12 timer pr uke, og at disse timene fordeles på tre faste dager pr uke. Det er driftsstyret som har vedtatt denne organiseringen av deltidsplassen. I uker med fem dager heldagsåpent gir dette tre dager med AKS. I uker med fire dager heldagsåsåpent gir det to dager med AKS og èn AKSdag i uker med tre eller to heldagsåpent.

Du kan søke om å bytte fra heltid til deltid eller omvendt fra 1. januar eller 1. august. Husk at det er minst en (1) måneds endringsfrist. Du søker om å endre type plass digitalt gjennom Oslo Kommunes portal for foresatte.

Dette sier vedtektene om endring av oppholdstiden

Vedtektene § 7 Oppholdstid

Siste avsnitt: Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virke fra 1.august eller 1.januar.

Endret oppholdstid regnes som en oppsigelse og en ny søknad om opphold. Oppsigelser har en måneds varsel fra den 1. i måneden.

Siste frist for å bytte opphold 1.januar er 30.november.

Om heldagsåpent på AKS

AKS har heldagsåpent hvis skolen har stengt på vanlige hverdager, som f.eks. på valdagen 14. september. Tilsvarende har AKS heldagsåpent når skolen har planleggingsdager og i skolens ferier.
Når det er heldagsåpent flere dager på rad, må elevene være påmeldt for å benytte AKS. Dette gjelder først og fremst høstferien (alltid uke 40), juleferien, påskeferien (alltid uke 8) og sommerferien.

Påmeldingen gjøres elektronisk med Google Forms. Lenke til påmeldingsskjemaene legger vi ut på hjemmesidene noen uker før hver ferie.