Hel og halv plass

Med hel plass disponerer man AKS alle dager vi har åpent, uansett om det er regulære åpningstid eller heldagsåpent.

Halv plass på Bogstad AKS betyr at man disponerer 12 timer pr uke, og at disse timene fordelse på tre faste dager pr uke. I uker med fem dager heldagsåpent gir dette tre dager med AKS. I uker med fire dager heldagsåsåpent gir det to dager med AKS.

Husk at det er en (1) måneds endrings- og oppsigelsestid som gjelder fra den første dagen i måneden. Sier man opp plassen 2.januar trer endringen i kraft den 1.mars.