Kunnskapsløftet

"Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring."

Teksten er hentet fra Kunnskapsdepartementets sider.

Vil du lese i læreplanen? Den ligger tilgjengelig på Internett.

Les lærerplanene på Utdanningsdirektoratets nettsider.