Antonstiftelsen - Støtte til fritidsaktiviteter

antonstiftelsen

I den spesielle situasjonen Norge og resten av verden står i, innebærer det også økte økonomiske utfordringer for mange familier.

Selv om hverdagen vil komme tilbake i en eller annen form for normaltilstand etterhvert, vil ettervirkningene av COVID-19 vedvare, og der ønsker vi i Anthonstiftelsen å strekke ut en hjelpende hånd. Vi har derfor satt av midler som kan dekke medlemskontigenter, lisenser, deltakeravgifter, innkjøp av nødvendig utstyr etc. for å sikre at den enkelte skal få anledning til å delta i fritidsaktivitet uten at det skal være økonomiske hindringer som skal stå i veien for dette. Støtte kan gis til  et bredt spekter av ulike fritidsaktiviteter.

Les mer her