Våre elevmeglere på stor samling

Foredrag om megling og konfliktløsing

Samlingen var i regi av Trygg Læring i anledning 30 års jubileet til FNs Barnekonvensjon.

Deltagerne var elevmeglere fra barnetrinnet, ungdomstrinnet og fra videregående skole. Det var en stor samling med over 250 deltakere.  

Det ble holdt inspirerende og gode foredrag fra filosof og forsker Henrik Syse, og fra mobbeombudet i Oslo Kjersti Owren. De snakket om den viktige jobben elevmeglerne rundt om på skolene kan gjøre. Det handler om å ta vare på hverandre, være med på å skape gode rom og arenaer for oss alle. I tillegg fikk vi se eksempler på hvordan elevmeglerne brukes rundt om på ulike skoler. Det var spennende å se et rollespill på hvordan megling kan gjøres på en videregående skole. Dyktige og engasjerte elever gjorde dette til en veldig fin dag.