Skolestart

Ma. 19.8.

8:4514:00

Første skoledag 19.august ser slik ut:

Kl. 08.15 7.trinn oppmøte for avreise til leirskolen

08.45 2.- 6.trinn oppmøte i Amfiet. Vi slutter til vanlig tid.

12.00 Årets 1.klassinger møter opp ved amfiet. Deres skoledag er ferdig kl.14.00