Nye parkeringsrutiner Bogstad skole

Parkeringsplassene ved skolen er for skolens ansatte, foresatte som skal i møte på skolen og andre besøkende, i tidsrommet kl 08.00-17.00. Etter kl 17.00 leier vi ut skolen. Skolens parkeringsplasser blir da disponert av de som leier skolelokalene. Skolegården er bilfri.

Bilen må registreres dersom dere skal i møte på skolen.  Dette gjøres på skolens kontor eller det kan meldes inn i forkant til den dere har avtale med. 

Elever som kjøres til skolen, settes av på snuplassen ved øvre del av skolen. Om dere skal følge barna inn, kan bilen stå på parkeringen der i 10 minutter uten elektronisk registrering.

Vi håper med dette å ha tilrettelagt for et sikkert miljø for våre elever. Vi har ingen barn å miste!